logo
   

 
 
 
       

 

KOMPAKTNI UV UREĐAJI ZA

DEZINFEKCIJU VODE ZA PIĆE

 

Za dezinfekciju vode za piće primenjuju se kompaktni uređaji sa UV lampama snage od 15 do 500 W. Svi ovi uređaji su atestirani i obezbeđuju UV dozu veću od 25 mJ/cm2. Radni vek lampi je duži od 12.000 sati. Čišćenje kvarcnih čaura UV lampi izvodi se prema indikaciji intenziteta UV doze u proseku jednom u dva meseca.

Kompletnu listu od 29 standardnih kompaktnih uređaja za dezinfekciju vode za piće za protoke od 0,6 do 1050 m3/h možete videti ovde.

 

U tabeli su date osnovne karakteristike seriskih uređaja za dezinfekciju vode za piće. Podaci u tabeli važe za kvalitet vode za piće koja po evropskim standardima odgovara kategoriji „voda za piće“. Radi konačnog izbora UV uredjaja za dezinfekciju vode za piće preporučujemo da popunite formular i izbor prepustite našim specijalistima. Formular za upit možete preuzeti ovde.

voda_za_pice_3
 
voda_za_pice